# برف

برف........

و تازه میفهمم که برف                         خستگی                                  خداست آنقدر که حس میکنی        پاک کنش رابرداشته               میکشد روی نام من... روی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 37 بازدید