عید غدیر بر همه شیعیان عالم مبارک

خورشید چراغکی ز رخسار علیست
 مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
 هرکس که فرستد به محمد صلوات
 همسایه دیوار به دیوار علیست

 عید غدیر مبارک/ 0 نظر / 35 بازدید